Nasza oferta

– kosztorysy budowlane

Inspektor nadzoru – Nadzór inwestorski – nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych na zlecenie Inwestora

Kierownik budowy – nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych na zlecenie Inwestora lub Generalnego Wykonawcy

Kosztorysy budowlane – sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych

Przeglądy okresowe budynków – sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Inwentaryzacje architektoniczno  – budowlane 

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

– Wykonawstwo – konstrukcje budowlane, budowa stanów surowych budynków