Inwentaryzacje architektoniczno budowlane

W naszej ofercie znajdują się usługi związane z budownictwem, zapewniamy również nadzór nad procesem realizacji inwestycji budowlanej. Zajmujemy się również budową obiektów w stanie surowym. Zatrudniamy wyłącznie fachowców mających duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Dzięki temu możemy zagwarantować najwyższą jakość realizacji usługi. Nasi profesjonaliści są w stanie rozwiązać każdy problem, nawet jeśli pojawia się skomplikowana przeszkoda natury technicznej.

Inwentaryzacje architektoniczno budowlane lublin – Inspektor Nadzoru Mariusz Wal

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmuje się reprezentowaniem interesów inwestora na terenie budowy. Lista jego obowiązków:

  • Czuwanie nad tym, aby realizacja planu budowy przebiegała zgodnie z założonym wcześniej projektem. Sprawdzenie, czy ważne jest pozwolenie na budowę i czy dopełniono wszelkich innych formalności.
    -Kontrolowanie na bieżąco, czy prace wykonywane są z należytą starannością i czy prawidłowo wykorzystywane są materiały budowlane.
  • W razie potrzeby istnieje możliwość wydania kierownikowi budowy lub robót polecenia usunięcia wszelkich pojawiających się na terenie budowy nieprawidłowości.
  • Jeżeli prace zostały wykonane w sposób niewłaściwy, inspektor ma prawo nakazać kierownikowi budowy wprowadzenie koniecznych zmian lub nawet ponowne wykonanie prac.
  • Inspektor ma prawo wydać kierownikowi budowy lub robót polecenie wstrzymania wszelkich prac na terenie budowy, jeżeli stwierdzi, że dalsze ich prowadzenie może stwarzać ryzyko dla samej inwestycji, jak i zdrowia lub życia pracowników. Może również zażądać wstrzymania prac, jeżeli zaobserwuje, że postępują one niezgodnie z zatwierdzonym projektem lub udzielonym przed rozpoczęciem robót pozwoleniem na budowę.

Zazwyczaj na budowie aktywnych jest trzech inspektorów nadzoru: inspektor w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych, inspektor w zakresie instalacji sanitarnych oraz inspektor w zakresie instalacji elektrycznych. Inspektor nadzoru budowlanego musi posiadać odpowiednie do wykonywania swojej funkcji uprawnienia. Aby je zdobyć konieczna jest co najmniej dwuletnia praktyka na budowie zakończona zdaniem egzaminu. W ten sposób można uzyskać gwarancję tego, że osoba, która będzie tą funkcję pełnić, dysponować będzie odpowiednim doświadczeniem i wiedzą ( zarówno dotyczącą sposobów prowadzenia prac budowlanych, jak i na temat obowiązujących przepisów prawnych ). Zapraszamy do zainteresowania się naszą ofertą.