Inspektor nadzoru Mariusz Wal Lublin

Oferujemy kompleksowe usługi w budownictwie oraz w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanych oraz w wykonawstwie konstrukcji budowlanych tj. budowa stanów surowych budynków. Na zlecenie Inwestora świadczymy usługi obejmujące nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych oraz w wykonawstwie konstrukcji budowlanych – budowa stanów surowych budynków.

Masz pytania?

Przedsiębiorstwo Budowlane
Mariusz Wal inspektor nadzoru
20-577 Lublin
ul. Ametystowa 18/45
Tel. 604 626 833
email: mariusz.wal@nadzorbudowy.com.pl

Zapewniamy usługi w budownictwie na najwyższym poziomie, wykonywane przez profesjonalny i wyspecjalizowany zespół. Do wszystkich trudnych technicznie i złożonych zagadnień podchodzimy w sposób indywidualny i z najwyższą precyzją. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora na budowie. Do jego głównych obowiązków należy:

– Kontrolowanie czy realizacja budowy jest zgodna z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami

– Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i użytkowanych materiałów budowlanych

– Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót nakazu usunięcia wszelkich nieprawidłowości lub zagrożeń na budowie

– Żądanie od kierownika budowy wykonania modyfikacji lub ponownego wykonania prac, które zostały wykonane nieprawidłowo

– Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót wstrzymania dalszych prac budowlanych, jeśli istnieje ryzyko, że ich kontynuacja może wywołać zagrożenie lub spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Zazwyczaj na budowie zatrudnianych jest trzech inspektorów nadzoru. Są to: inspektor w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych, inspektor w zakresie instalacji sanitarnych oraz inspektor w zakresie instalacji elektrycznych. Inspektorem nadzoru budowlanego jest jedynie osoba, która posiada uprawnienia wykonawcze. Otrzymuje je po odbyciu dwuletniej praktyki na budowach, oraz po zdaniu egzaminu. Musi mieć ona odpowiednie doświadczenie, wiedzę techniczną oraz wiedzę z zakresu obowiązującego prawa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z niej.