Strona główna

Przedsiębiorstwo Budowlane Mariusz Waloferuje kompleksowe usługi w budownictwie. Na zlecenie Inwestora świadczymy usługi w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanych oraz w wykonawstwie konstrukcji budowlanych – budowa stanów surowych budynków.

W ramach kompleksowej obsługi procesu budowlanego, wykonujemy również kosztorysy inwestorskie oraz powykonawcze, inwentaryzacje architektoniczno – budowlane. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz przeglądy okresowe budynków.

Celem firmy jest zapewnienie profesjonalnych, najwyższej jakości
usług w budownictwie.  Indywidualnie podchodzimy do trudnych i złożonych zagadnień technicznych dzięki czemu jesteśmy wiarygodnym partnerem do współpracy.

Inspektor nadzoru Lublin – Mariusz Wal

 

Nasza oferta

Inspektor nadzoru – Nadzór inwestorski – nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych na zlecenie Inwestora

Kierownik budowy – nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych na zlecenie Inwestora lub Generalnego Wykonawcy

Kosztorysy budowlane – sporządzanie kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych

Przeglądy okresowe budynków – sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

Inwentaryzacje architektoniczno  – budowlane 

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków

– Wykonawstwo – konstrukcje budowlane, budowa stanów surowych budynków

Inspektor nadzoru Lublin Mariusz Wal

Inspektor nadzoru to bardzo ważna osoba w branży budowlanej (pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego), który musi posiadać uprawnienia budowlane, by móc pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wiedzę techniczną, doświadczenie zawodowe dostosowane do skomplikowania zadań i robót budowlanych, wiedzę z zakresu prawa budowlanego i polskich norm budowlanych, a także być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, w której uczestnictwo powinno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem, wydanym przez tę izbę z odpowiednim terminem ważności. Inspektor nadzoru wykonuje wiele odpowiedzialnych zadań. Przede wszystkim reprezentuje inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad zgodnością jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej; sprawdza jakość wykonywanych usług budowlanych, a także wykorzystywanie przy wykonywaniu robót wyrobów, które określa ustawa, tj. art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku, prawo budowlane. Ponadto sprawdza i odbiera roboty budowlane, które ulegają zakryciu lub zanikaniu, a także uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych wraz z przewodami kominowymi oraz przygotowuje i bierze udział w czynnościach odbioru gotowych już obiektów budowlanych i przekazuje je do użytkowania. Na życzenie inwestora musi również kontrolować wszelkie rozliczenia budowy. Zapraszamy do skorzystania z usług profesjonalnego inspektora nadzoru.